MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO NIEWIDOMYCH - DZIEŃ BIAŁEJ LASKI


Niwidomy

Historia BIAŁEJ LASKI

Laska to po prostu zwykły kij, który był od dawna używany przez osoby niewidome jako narzędzie poruszania się. Historia białej laski jako symbolu osób niewidomych zaczyna się dopiero w roku 1921, kiedy to pewien młody fotograf mieszkający w Wielkiej Brytanii uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i stracił wzrok. Był tym faktem bardzo załamany ale szczęśliwie dla niego spotkał on pewnego ociemniałego żołnierza, który przywrócił mu wiarę w siebie i pomógł rozpocząć nowe życie. Jedna z rad jaką otrzymał od żołnierza była następująca: "Staraj się kultywować samodzielność. Wychodź sam z domu jak najczęściej. Jeśli będziesz chodził razem z innymi będziesz tracił nerwy." Posłuchał on swojego ociemniałego kolegi i zaczął samodzielnie wychodzić z domu ze swoją zwykłą laską, lecz stwierdził, że nie zapewnia ona dostatecznego bezpiecdzeństwa i stwarza niebezpieczeństwo dla innych użytkowników ulic. Okazało się, że jego laska nie zawsze jest dostrzegana przez innych i wówczas wpadł na pomysł pomalowania jej na biały kolor, aby była lepiej widoczna i zwracała uwagę innych osób. Pomysł okazał się bardzo skuteczny i w związku z tym zalecał swoim niewidomym kolegom, aby uczynili to samo.

Skąd wzięło się święto
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIAŁEJ LASKI?

Otóż jedna z najbardziej aktywnych organizacji amerykańskich inwalidów wzroku, a mianowicie Krajowa Federacja Niewidomych zainicjowała w latach 50 i 60 XX wieku wielki ruch na rzecz popularyzacji problemów ludzi z uszkodzonym wzrokiem. Efektem tej akcji było przyjęcie przez amerykański Kongres uchwały, proklamującej datę 15 X Dniem Bezpiecznej Białej Laski. Po raz pierwszy świętowano ten dzień w 1964 roku. W 1970 roku w Colombo na Cejlonie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Federacji Niewidomych, gdzie końcowym postanowieniem było ustanowienie daty 15 października Międzynarodowym Dniem Białej Laski. Od tego czasu dzień ten uroczyście obchodzony jest w wielu krajach świata jako święto niewidomych. Podobnie w Polsce Dzień Białej Laski wszedł na stałe do kalendarza imprez szczególnie uroczyście świętowanych w naszej organizacji. W tym to bowiem dniu ludzie niewidomi przypominają zdrowemu społeczeństwu, że istnieją, że chcą żyć tak jak wszyscy inni obywatele kraju i świata, bez ograniczeń, bez fałszywej litości. Przypominamy, że jesteśmy, że mamy prawo do godnego życia i wszechstronnego wsparcia w naszych poczynaniach ze strony władz i zdrowego społeczeństwa.

PZN
Koło Człuchów

ul. Wojska Polskiego 1
pokoje 2 i 4
77-300 Człuchów

Biuro czynne:
Czwartek godz. 10:00-12:00
tel. (059) 834 2291 wew.327